College 17 juli in gesprek met inwoners over inrichting gemeentepark

0

Dinsdagavond 17 juli organiseert de gemeente een gespreksavond over de inrichting van de buitenruimte van het gemeentehuis. Aanleiding voor deze avond waren de zorgen die eerder door inwoners en raadsleden werden geuit over met name de voorgenomen kap van bomen. Tijdens deze bijeenkomst wil het college van de aanwezigen horen waar precies de bezwaren liggen bij het voorgestelde inrichtingsplan. Belangstellenden worden van harte uitgenodigd. 

Donderdagavond 5 juli is de gemeenteraad akkoord gegaan met het procesvoorstel  over de inspraak rondom de inrichting van de buitenruimte van het gemeentehuis. Eerste stap in het proces is de gespreksavond voor de zomervakantie.

Werkgroep

Daarna wil de gemeente een werkgroep samenstellen waarin omwonenden en overige inwoners van Franeker en Waadhoeke vertegenwoordigd zijn. Na de zomervakantie zal deze werkgroep met elkaar aan de gang gaan met de input van de gespreksavond van 17 juli. Het is de bedoeling dat zij komen tot een nieuw ontwerp voor de inrichting van het ‘gemeentepark’ aan de westkant van het gemeentehuis.

Terugkoppeling naar inwoners en raadsleden

Nadat de werkgroep tot een nieuw (of aangepast) ontwerp is gekomen, wordt er een bijeenkomst georganiseerd om het plan te presenteren aan de omwonenden, raadsleden en andere geïnteresseerden. Naar aanleiding van de reacties tijdens deze avond kan het ontwerp eventueel nog aangepast worden. Het uiteindelijke ontwerp van de (westelijke) buitenruimte van het gemeentehuis wordt daarna aan de gemeenteraad voorgelegd ter goedkeuring.

Uitnodiging 17 juli

De gespreksavond van dinsdag 17 juli vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis en start om 19.30 uur. Alle geïnteresseerden worden van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn.

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!