CDA wil vrachtverkeer omleiden

Donderdag behandelt de gemeenteraad de Mobiliteitsvisie van Waadhoeke. Daarin staan uitgangspunten over verkeersveiligheid, bereikbaarheid, maar ook over leefbaarheid en duurzaamheid. Een aantal bekende verkeersproblemen hebben in de toekomstvisie van de gemeente hoge prioriteit gekregen. Zo wordt voorgesteld om in 2022 in ieder geval te starten met het fietspad Winsum/Hatzum. Ook wil de gemeente komend jaar starten met plannen om bij Berltsum de Gernierswei/Koekoeksleane en bij Winsum de Sideriushoeke/Kleasterdyk veiliger te maken voor fietsers.

Tot december 2020 konden inwoners via een enquête aangeven welke verkeerssituaties aangepakt zouden moeten worden. Daar scoorde het Oud Kaatsveld in Franeker enorm hoog. Toch staat dit knooppunt niet op de prioriteitenlijst van het college van burgemeester en wethouders. Het CDA zal daarom donderdag 9 december in de gemeenteraad het amendement ‘Omleiden zwaar vrachtverkeer Oud Kaatsveld’ indienen. Doorgaand vrachtverkeer door de bebouwde kom moet ontmoedigd worden. In Franeker is daarvoor de westelijke rondweg (N384). De fracties FNP, VVD en SAM hebben al aangegeven het voorstel om doorgaand vrachtverkeer te weren van het Oud Kaatsveld te zullen steunen.

Foto Anton Wijkhuijs, Vrachtauto met gevaarlijke stoffen rijdt over Oud Kaatsveld

error: Bericht Beveiligd!