CDA wil niet achteruitboeren met duurzaamheid

0

“Misschien hier en daar nog een enkele nieuwe dorpsmolen in Waadhoeke. Niet meer, maar zeker ook niet minder!”. Dat was de boodschap van CDA Waadhoeke donderdagavond bij de raadsbehandeling van het duurzaamheidsplan van Fryslân. Een plan dat voorlopig zelf ook nauwelijks uitgaat van een verhoging van duurzame opwekking in onze provincie.

In de gemeente Waadhoeke staan veel windturbines uit de vorige eeuw. Die molens zijn gedateerd en moeten vernieuwd en opgewaardeerd kunnen worden. “Oars buorkje wy tusken no en 2040 sels efterút!”, aldus CDA-raadslid Wijkhuijs. Dat is niet de bedoeling en niet de ambitie van de coalitiepartijen CDA, SAM en FNP. De provincie heeft te ingewikkelde regels bedacht voor vervanging van bestaande windturbines. In december heeft het CDA zich al kritisch uitgelaten over het provinciale beleid met brede steun in de raad. Wethouder Dijkstra gaf aan verruiming van mogelijkheden voor opwaardering van bestaande windturbines en mogelijkheden voor nieuwe dorpsmolens te blijven uitdragen bij de provincie.

De politiek in Waadhoeke wil in 2040 energieneutraal zijn. Op dit moment wordt in Waadhoeke meer elektrische energie duurzaam opgewekt dan we nodig hebben. Bij vermindering van gasverbruik zal de elektriciteitsvraag sterk toenemen. De opwekking van duurzame elektriciteit, mag dus zeker niet verslechteren. Voor initiatieven van zonneparken moet de gemeente nog beleid maken. “Wat wy absolút net wolle, is dat ús griene greiden en ús ierappel- en maisfjilden feroarje yn greiden fan glês.”, benadrukte Wijkhuijs in zijn beste Fries. Zonnepanelen op daken lijkt het beste, maar dat is te kleinschalig om mee te kunnen tellen in de Friese bijdrage aan de klimaatdoelstellingen.

Foto: “CDA Waadhoeke wil weilanden en akkers niet opofferen voor zonneparken.”

Eigen foto: Anton Wijkhuijs op Kie west Franeker

franekeractueel.nl