CDA Waadhoeke niet akkoord met begroting Fumo

0

Eigen foto: woordvoerder Sietze Greidanus

CDA Waadhoeke niet akkoord met begroting Fumo

De FUMO zet zich in voor een betere en veilige leefomgeving in Fryslân. Ze regelt milieuvergunningen en houdt toezicht bij bedrijven. De FUMO doet dit voor de provincie, het Wetterskip en alle Friese gemeenten.  Donderdagavond sprak de gemeenteraad van Waadhoeke over de begroting 2020. De FUMO vraagt daarin hogere gemeentelijke bijdragen. Waadhoeke zou bijna € 170.000,- per jaar extra moeten betalen ten opzichte van voorgaande jaren.  Het CDA heeft de controle en handhaving van de FUMO als veel te uitgebreid beoordeeld. “Dat moet met de helft minder”, aldus woordvoerder Sietze Greidanus. Op tal van andere punten zien we ook uitzettingen van de begroting; in de bedrijfsvoering, de opbouw van weerstandsvermogen, de voorbereiding op de Omgevingswet en personele capaciteit. 

Gemeenten moeten bezuinigen en de broekriem aantrekken. CDA Waadhoeke verwacht ook een doelmatige en sobere bedrijfsvoering van overheidsbedrijven waar de gemeente mede eigenaar van is. Alle overige fracties sloten zich aan waarmee een duidelijke signaal richting de Fumo word afgegeven. 

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!