CDA Waadhoeke bezoekt glastuinbouw

0

De Glastuinbouw is een belangrijke bedrijfstak in de gemeente Waadhoeke. Daarom ging CDA Waadhoeke een middagje in de tomaten!  CDA Waadhoeke vindt dat de glastuinbouw door de gemeente gekoesterd moet worden. Bedrijven moeten een vast aanspreekpunt hebben bij de gemeente.

Kwekerij ‘It Wiid’

In Wier is al enige jaren Kwekerij ‘It Wiid’ van de sociale werkvoorziening Empatec in bedrijf. Johan Kuipers en Johan Kooistra exploiteren hier een tomatenkwekerij op een bedrijfsmatige manier met mensen die (nog) niet geschikt zijn voor normale werkgevers. Het is een leerbedrijf waar langdurig werkzoekenden kennis maken met de eisen van het bedrijfsleven. Voor veel van de mensen die hier werken is het een eerste stap naar regulier werk. Zij worden dan via Pastiel bemiddeld. Een deel van de werknemers zal ook voor altijd aangewezen zijn op werk onder intensieve begeleiding. De regelgeving voor deze laatste doelgroep is sinds 2015 onzeker geworden. Ook voor het beschut werken geldt inmiddels de Wet Werk en Zekerheid (de flexwet).  Gemeenten hebben te weinig middelen van het Rijk gekregen om voldoende beschut werkenplekken te kunnen financieren waardoor sommige mensen na enkele jaren weer thuis komen te zitten.

Gardeners Pride

Aansluitend ging de CDA-delegatie naar het 5 km verderop gelegen bedrijf Van Overbeek, Gardeners Pride in Bitgum. Het bedrijf teelt op een moderne en duurzame manier het hele jaar door verschillende soorten tomaten. Een grote en belangrijke werkgever voor Waadhoeke.  Cock en Marja van Overbeek zijn in 2003 vanuit Zuid Holland naar Bitgum gekomen. Ze hebben in de loop der jaren hun kassencomplex behoorlijk uitgebreid. Op dit moment is er voor Van Overbeek geen ruimte meer om nog verder uit te breiden op deze locatie. In Bitgum zijn nog 7 andere kwekerijen gevestigd. Uit de gesprekken kwamen ook hier leerzame punten naar voren. Het elektriciteitsnet en de internetverbindingen laten al jaren te wensen over. De bereikbaarheid van de Fumo en de gemeente is wisselend en de subsidieregelingen om langdurig werklozen werk te bieden zijn vaak tijdelijk. Van Overbeek werkt daarom momenteel minder dan enkele jaren geleden met mensen via Pastiel of Empatec. Die vacatures worden nu vervuld door scholieren (in de weekenden) en buitenlanders (voornamelijk uit Polen).

 

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!