CDA: Brûke we us diken wol goed?

0

Brûke we us diken wol goed?

De gemeente Waadhoeke werkt aan een totaalvisie op verkeer en vervoer. Dinsdagavond kreeg de gemeenteraad een presentatie van de voorlopige uitgangspunten en een inventarisatie van knelpunten. Het CDA miste daarin nog veel. De wegen gebruiken waarvoor ze bedoeld zijn is volgens het CDA de beste weg naar een veilig Waadhoeke. Dat betekent voor tal van bekende knelpunten sturen op gedragsverandering.

Maar ook miste het CDA de aandacht voor achterstallig onderhoud en accurate actie van de gemeente op meldingen van inwoners. Als je hoort dat mensen al jaren naast de stoep lopen op de Buorren in Bitgum vanwege verzakingen, dan zijn onderhoud en herstel eenvoudige acties om de veiligheid te vergroten.

Ook vroeg het CDA aandacht voor obstakelvrije looproutes voor ouderen en gehandicapten en speciale veiligheidsmaatregelen rondom scholen en verzorgingstehuizen. Zo moeten de bewoners van verzorgingstehuis De Herbergier in Dronryp zonder verkeersremmende maatregelen of zebrapad de drukke Hearewei oversteken als ze een ommetje willen maken. CDA Fractiespecialist Verkeer Sietze Greidanus riep op om eerst maatregelen te onderzoeken die veilig gedrag in het verkeer bevorderen voordat gekozen wordt voor aanleg van extra fietspaden.

CDA Woordvoerder: Sietze Greidanus

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!