CDA afd. het Bildt, Franekeradeel en Menameradiel naar fusie.

0

In aanloop naar de vorming van de nieuwe gemeente Waadhoeke gaan de drie afdelingen nu al fuseren. Dit is mogelijk door een recente statutenwijziging van het landelijke CDA. Het eerder gevormde CDA overgangsbestuur grijpt dit aan om al voor de herindeling de fusie van deze CDA afdelingen te bepleiten. Omdat de gemeente Littenseradiel in drieën wordt opgedeeld kan deze afdeling niet op deze wijze fuseren, maar is al wel lid van het overgangsbestuur. Het zou zomaar de eerste fusie van CDA afdelingen kunnen zijn omdat dit tot voor kort niet mogelijk was binnen het CDA.

Door de afzonderlijke afdelingen uitgenodigde leden is ingestemd met het voorstel van het overgangsbestuur om het fusieproces in gang te zetten. En daarmee is de eerste stap gezet naar een CDA Waadhoeke.

De programcommissie (die het verkiezingsprogramma opstelt) en de vertrouwenscommissie vertelden over hun vorderingen. Vanaf volgende week zal breed geworven gaan worden voor kandidaat-gemeenteraadsleden.  Niet omdat we niet voldoende mensen nu in huis zouden hebben. In tegendeel, we willen graag een gezonde mix van ervaring en nieuwelingen: gedreven en betrokken volksvertegenwoordigers die dicht bij de inwoners van onze gemeente staan.

Tijdens de goed bezochte vergadering van 5 juli, gehouden in Beetgumermolen, was ook een forumdiscussie met wethouders en fractieleden. De inzet van CDA Waadhoeke voor de komende tijd is om goed op te halen in alle dorpen, kernen én natuurlijk de stad, wat de zorgen nog zijn. Dat het goed wonen, werken en recreëren is, in de huidige en nieuwe gemeente, staat nog buiten kijf. Ideeën hoe we dat zo kunnen houden, vanuit o.a. het rentmeesterschap, maar ook gespreide verantwoordelijkheid, is wat het CDA graag wil horen van de inwoners. Dat zorg voor elkaar, omkijken naar elkaar een groot goed is en blijft, is wat het CDA als partij bindt. Met oog, oor en gevoel voor gezin tot buurt, van mantelzorger tot sportfaciliteiten, van economie tot cultuur.

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!