Burgemeester Waanders feliciteert Otsje Hartog-Kuipers met 100e verjaardag

0

Donderdag 20 februari 2020 vierde Otsje Hartog-Kuipers haar honderdste verjaardag. Burgemeester Marga Waanders van de gemeente Waadhoeke kwam haar feliciteren
in Zorgcentrum Martenahiem te Tzum.

Otsje Hartog Kuipers werd op 20 februari 1920 geboren aan De Zwette in Loaiïngea.
Toen Otsje een jaar oud was verhuisde het gezin naar Itens. Hier werd ook haar zusje Beitske geboren.  Op 6-jarige leeftijd overleed haar moeder. Vader hertrouwde en er werden nog een zoon en een dochter geboren. Na de lagere school ging Otsje werken als ‘boerefaam’, want er moest brood op de plank komen.

In 1951 zocht ze werk ver van huis en kreeg ze een baan in de keuken van een kindertehuis in
’s Heerenberg. Daarna volgde een betrekking in Nij Stapert in Wommels. Hier kwam ze in contact met Rinnert Hartog, een ‘bakkersfeint’ uit Wytmarsum. In 1954 trouwden ze en kwamen te wonen
in Hitsum. Vanwege de toen heersende woningnood werd hen een houten noodwoning toegewezen.
Echtgenoot Rinnert kreeg werk bij Bakkerij Vonk in Leeuwarden, daarom verhuisde het echtpaar naar de stad. Otsje werkte in een aantal huizen als schoonmaakster en ook maakte zij kantines schoon.

Na de pensionering van Rinnert verhuisde het echtpaar Hartog naar Tzum. Hier werd Rinnert beheerder van het kaatsveld en samen werkten ze als vrijwilliger in zorgcentrum Martenahiem in Tzum en Bloemkamp te Bolsward.

In 2001 kwam het echtpaar Hartog na de verbouwing van Martenahiem in een aanleunwoning bij
het centrum wonen. Met plezier heeft het echtpaar hier samen nog negen jaar gewoond.
In 2010 overleed Rinnert Hartog. Het afgelopen jaar is mevrouw Hartog van de aanleunwoning naar het zorgcentrum verhuisd.

Foto’s Joachim de Ruijter

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!