Breedeplaats dé locatie voor de fontein

0

De Breedeplaats is de beste locatie voor de fontein. Dat adviseert de fonteincommissie. De Breedeplaats is centraal gelegen en wordt door de Franekers ervaren als het hart van hun stad. Een logische en mooie ontmoetings- en verblijfsplek die nu nog levendigheid mist en een fontein nodig heeft om meer te gaan bruisen. Daarbij versterkt de fontein de aantrekkingskracht van de binnenstad door verbinding te maken tussen de Dijkstraat en Voorstraat. 

Alternatieve locatie is de Voorstraat
Er spelen verschillende ontwikkelingen rond de Breedeplaats. De Breedeplaats is een activiteitenplein en dat moet zo blijven, volgens de commissie. Daarnaast speelt de discussie rond de tent en zijn er plannen voor herinrichting van de binnenstad. Dat geeft kansen maar ook bedreigingen. Vandaar dat de commissie in haar advies de Voorstraat (ter hoogte van Petra Lodewijk Damesmode) als alternatief aandraagt. De Voorstraat is centraal gelegen, het is een mooie plek voor ontmoeting en verblijf en heeft net als de Breedeplaats behoefte aan meer levendigheid. De commissie noemt als aandachtspunten bij deze locatie de markt, de kermis en het plaatsen van fietsen.       

Achtergrondinformatie 11Fountains
Eén van de grootste projecten van Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad 2018 is het beeldende kunstproject ‘11Fontains’. In alle 11 steden komt een fontein. Gemaakt door internationaal befaamde kunstenaars. Iedere kunstenaar ontwerpt een fontein die het verhaal van de stad en haar geschiedenis vertelt. Zo ontstaat een unieke en permanente ontmoetingsplaats voor de mienskip. Fryslân krijgt met de fonteinen een nieuwe toeristische trekpleister in de vorm van een kunst-elfstedenroute. 

Fonteincommissie
In bijna iedere stad is een fonteincommissie in het leven geroepen bestaande uit vertegenwoordigers van de lokale mienskip. Deze commissies geven input aan de kunstenaar en adviseren over de fonteinlocatie en hoe de fontein kan bijdragen als verbindend element in de samenleving. De commissie in Franekeradeel wordt gevormd door personen uit de Stichting Ster van de Elf Steden, Federatie van Buurt- en Belangenverenigingen Franeker, Handel en Nijverheid, Koninklijk Eise Eisinga Planetarium, Museum Martena, Vereniging Vrienden van de stad Franeker, de Franeker Kunst Stichting, de binnenstadsmanager en de gemeente.

Mogelijke locaties en criteria
Op basis van een gemeentelijke verkenning naar mogelijke locaties en gesprekken met verschillende partijen heeft de commissie zich gericht op een viertal locaties, te weten: de Breedeplaats, de Voorstraat, het Martiniplantsoen en de Nieuwe Oosterpoortsbrug (Turfkade).

Om tot haar advies te komen heeft de commissie criteria opgesteld waar de locatie aan moet voldoen. Het moet een levendige en centraal gelegen plek zijn, geschikt als ontmoetings- en verblijfsplek, de fontein moet de plek meerwaarde geven, een impuls bieden en de plek moet een uitstraling hebben die passend is bij een fontein. Daarnaast heeft de commissie gekeken naar factoren die belemmerend zijn voor het plaatsen van een fontein. Op basis hiervan adviseert de fonteincommissie, in meerderheid, voor de Breedeplaats.

De foto die gebruikt is bij het bericht is een fontein, niet de fontein.

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!