Bordjes met kruidennamen in Franeker

0

Kruidennamen in Fries en in het Bildts op bordjes met als doel nadenken over de biodiversiteit.

De gemeente Waadhoeke, Praat mar Frysk en Silence of the bees hebben afgelopen week de bordjes als verrassingsactie geplaatst in Sint Anne en Franeker.

Met de actie willen de drie zien laten welke kruiden ze hopen dat er gaan groeien in de gemeente naar aanleiding van hun aangepaste maaibelied.

Wethouder Jan Dijkstra: “It soe moai wêze as de ynwenners nei oanlieding fan dy buordsjes ris googleje en mei inoar yn petear geane.”

De namen op de bordjes zijn bewust in het Fries en Bildts, ze geven daarmee ook de taaldiversiteit in de gemeente aan.

Namen als: ‘Blauwe skoentsys’ of ‘Ingelwuttel’ (beide Bildtse namen) en ‘Juffer Lizeblom’ of ‘Fûgelwikke’ (beide Fries) komen voorbij.

Het maaibeleid in de Waadhoeke is al langer het gesprek van de dag.

In Franeker staan de bordjes aan de Neptunusbaan

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!