Biense Hoogland bedankt!

0

Op vrijdag 13 augustus is in “Beuckelaer” te Sint Annaparochie, de 94-jarige heer Biense Hoogland door wethouder Jan Dijkstra, van de Gemeente Waadhoeke, in het zonnetje gezet. 

In gezelschap van de overige bestuursleden, van het Veteranen Comité Het Bildt,  kreeg de heer Biense Hoogland een aandenken en een bloemetje uitgereikt voor zijn meer dan 20-jarige voorzitterschap van dit Veteranen Comité. Er is alom waardering voor zijn inzet  gedurende deze lange periode waarin hij zich meer dan sterk heeft gemaakt voor het plaatsen van een herdenkingsplaquette in het gemeentehuis van Sint Annaparochie.

Een monument voor zijn soebats die, tijdens de inzet van het Nederlandse leger in Nederlands-Indië, zijn gestorven. Biense Hoogland stond altijd klaar voor de veteranen en voor de nabestaanden van de veteranen. Een veteranenherdenking vindt nog jaarlijks plaats op 4 mei in het voormalige Gemeentehuis te Sint Annaparochie.

Op de foto van Ubbe Posthuma vl.n.r. wethouder Jan Dijkstra, Biense en Bettie Hoogland, Piet Bil, Dirk Rosendal en Jelle de Jong.

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!