Bewoners Roordastate bezoeken kerstshow *film*

0

De Bewonerscommissie Roordastate, organiseerde voor de mensen die zelfstandig wonen in het appartementencomplex Roordastate een bezoek aan de kerstshow in Witmarsum. Mede door vervoer via de WMO en enkele bewoners die over een auto beschikken, was het ook mogelijk voor diegene die alleen zijn, om nu in groepsverband een bezoek te brengen aan een kerstshow.
Witmarsum bood hiervoor een mooie gelegenheid , gezien zij nu ook over een restaurant beschikken. Het werd een geslaagde middag en wij waren er bij .

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!