Beweegscan voor alle basisscholen Waadhoeke

0

Beweegteam Waadhoeke heeft afgelopen schooljaar een pilot gedraaid met de MQ scan op de Martenaskoalle en CBS Mooitaki in Bitgummole. De MQ Scan is een test die inzicht geeft in het beweegniveau van kinderen en de ontwikkeling van dat niveau. De pilot is geslaagd, waardoor de MQ Scan na herfstvakantie op alle basisscholen in de gemeente wordt aangeboden.

Pilot geslaagd

Met de leraren van de scholenl is de pilot geëvalueerd. Hieruit blijkt dat de MQ scan inzicht geeft op een gebruiksvriendelijke manier. Dit inzicht heeft ervoor gezorgd  dat de beweegnorm op de school is verhoogd. Dit positieve resultaat wil Waadhoeke in de hele gemeente bereiken. Na de herfstvakantie wordt de MQ scan geïntroduceerd op andere scholen. De buurtsportcoaches leggen de test af wanneer zij op de school lesgeven. Aan de hand van de test geven zij advies aan de scholen. In de zomer worden de resultaten geëvalueerd.

Direct inzicht

De kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar leggen een wetenschappelijk onderbouwde hindernisbaan af. Er zijn banen voor de onder-, midden en bovenbouw.  De tijd die het kind loopt over de baan, de leeftijd en het geslacht bepalen uiteindelijk zijn of haar niveau. Het niveau is realtime inzichtelijk in een app voor de buurtsportcoaches. Zo zien ze snel of een kind uitblinkt, een gemiddeld bewegingsniveau heeft of wat extra hulp nodig heeft. De gegevens worden opgeslagen en bewaard in een beveiligde omgeving.

Initiatief van Beweegteam Waadhoeke

Beweegteam Waadhoeke wilde aan de slag met de beweegscan, omdat  beweegniveau van kinderen afgelopen jaren slechter is geworden. Terwijl ontwikkeling de beweging van kinderen  net zo belangrijk is als rekenen, taal en schrijven. Met deze gegevens kan een school het bewegingsonderwijs beter onderbouwen en een gemeente het sport en –beweegbeleid verbeteren.

franekeractueel.nl