Bert Vollema uit Tzum lijstrekker FNP Waadhoeke van een vernieuwde lijst

0

Biologisch melkveehouder Bert Vollema uit Tzum is de lijsttrekker van FNP Waadhoeke voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022. De FNP-leden stemden daar zaterdag 18 december mee in op de ledenvergadering in Oosterbierum. Bert Vollema: “Dit geeft veel energie die we gaan gebruiken voor de inwoners van Waadhoeke: we hebben er zin in!”

“Bert is door de commissie aangewezen en het bestuur nam dit advies unaniem over. Daarnaast heeft FNP Waadhoeke een vernieuwde en ambitieuze lijst” aldus Sijbe Knol, voorzitter van de lijstadviescommissie in Waadhoeke.

Midden in de ‘mienskip’

Vollema was Raadslid in Franekeradeel en kwam in 2019 tussentijds in de gemeenteraad en werd daar ook fractievoorzitter. Op plek twee komt Dieke van der Pol, één van de vele nieuwe gezichten op de lijst. Dieke woont in Franeker en kwam na een studie in Wageningen terug op de plek waar zij zich thuis voelt. Klaas Nieuwhof (accountmanager) van Berltsum, lid van dorpsbelang zal de derde plek innemen. Op plek vier staat Paul de Cock afkomstig uit Oosterbierum, eigenaar van een communicatiebureau en als vrijwilliger betrokken bij tal van initiatieven in het dorp.

Bilkerts op de lijst

De nummer vijf is Dirk Jan de Jong woonachtig in Sint Annaparochie. Bekend van de Bildtse Post en de drukkerij ‘Van Leer en de Jong’. Op zes staat ‘Bilkert-om-ferens’ Doeke de Jong (adviseur/projectleider Weg- en Waterbouw). Tegenwoordig actief in dorpsbelang Bitgummole en betrokken bij tal van andere activiteiten in het dorp. Plaats zeven is voor zittend wethouder en tevens ook kandidaat-Wethouder Jan Dijkstra van Hitzum. Plaats acht zal ingenomen worden door zittend raadslid Hans Nauta. Op nummer negen staat Japke van Groning (projectleider kenniscentrum Feadship) uit Franeker en op tien Jurjen Politiek (onderwijzer) uit Franeker (tijdelijk Groningen). Afdelingsvoorzitter Sietze de Haan: “Wij zijn erg ingenomen met onze toptien. Stuk voor stuk mensen die uit het juiste hout zijn gesneden. Mensen waarvoor Waadhoeke ‘it thús’ is”.

Trots op de lijst

Lijsttrekker Bert Vollema is trots op de lijst: ‘’Niet alleen de top van de lijst mag er zijn, maar wij zijn ook zeer verheugd met onze lijstduwers’’. Op plaats 20 staat voormalig kaatser, sportdocent en sportverslaggever Pieter van Althuis uit Deinum. De lijst wordt op plaats 21 afgesloten door herbergier Douwe Gerlof Heeringa van de Westhoek. De lijst en het verkiezingsprogramma zullen de komende tijd verder gepresenteerd worden.

De eerste tien op de FNP-lijst:

1. Bert Vollema (Tzum)
2. Dieke van der Pol (Faneker)
3. Klaas Nieuwhof (Berltsum)
4. Paul de Cock (Oosterbierum)
5. Dirk Jan de Jong (Sint Annaparochie)
6. Doeke de Jong (Bitgummole)
7. Jan Dijkstra (Hitzum)
8. Hans Nauta (Hitzum)
9. Japke van Groning (Franeker)
10. Jurjen Politiek (Groningen)

Bijlage, foto kandidaten, gemaakt door Piet Douma.

Op voorgrond vlnr: Jan Dijkstra, Japke van Groning, Doeke de Jong, Jurjen Politiek

Achter: Hans Nauta, Dirk Jan de Jong, Klaas Nieuwhof, Bert Vollema, Paul de Cock

In kader, Dieke van der Pol, voor studiereis in Spanje

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!