Bert Vollema fractievoorzitter van FNP Waadhoeke

0

Met ingang van 1 oktober 2019 wordt Bert Vollema uit Tzum fractievoorzitter van de FNP, afdeling Waadhoeke. Vollema is yn de raadsvergadering van 26 september beëdigd als raadslid. Hij volgt Leendert Ferwerda uit Sint Annaparochie op, die al aangegeven had deze functie niet voor de gehele raadsperiode te willen vervullen. 

Bert Vollema heeft in de raad van gemeente Waadhoeke de plek ingenomen van Sijbe Knol, Sint Annaparochie, die in de statenfractie van de FNP is gekomen. Hij was al van 1 april 2016 tot en met 31 december 2017 raadslid voor de FNP in de gemeente Franekeradeel. 

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!