“Ben ik anders? Ben ik daarom altijd alleen?”

0

Franeker – Iedereen heeft behoefte aan ‘Matties’. Mattie betekent vriend of maatje. Matties maken je blij. Samen geniet je meer dan alleen. Sommige mensen maken makkelijk vrienden. Anderen kost dat meer moeite. ‘Matties’  vriendenkringen zijn speciaal opgezet voor mensen met een sociale en/of verstandelijke beperking. Maar eigenlijk speelt je achtergrond geen rol. Een ‘ Matties’ vriendenkring helpt je om je netwerk te vergroten voor als je het moeilijk vindt om op eigen houtje vrienden te maken.

“Ik zou graag eens met een vriendin na school naar de stad gaan, gewoon om te winkelen”

De deelnemers van een “ Matties’ vriendenkring komen regelmatig – een keer per twee of drie weken – bij elkaar op bezoek en /of spreken ergens af. Vaker kan natuurlijk ook. Daarnaast kan een vriendenkring allerlei activiteiten ondernemen. Een weekendje weg, een tochtje maken, een avond naar de film, noem maar op. Er is geen programma want als vrienden regel je dat onder elkaar. Het kan heel goed dat er behalve de gezamenlijke activiteiten, andere onderlinge contacten ontstaan. Prima zelfs. De vriendenkring is de basis en van daaruit kun je je eigen netwerk opbouwen.

“Ik ben nog nooit op stap geweest, ik zou zo graag eens met vrienden op stap willen, het weekend duurt zo lang.”

Voor mensen met een beperking is het sluiten van vriendschappen niet altijd vanzelfsprekend. ‘ Matties’ vriendenkring helpt deze jongeren over een drempel. Elke vriendenkring heeft een vrijwilliger. De vrijwilliger helpt jongeren met een beperking vriendschap te sluiten en te onderhouden.

“Ben ik anders? Ben ik daarom altijd alleen?”

‘ Matties’  vriendenkringen is een project van Talant, MEE Friesland en De Skûle Welzijn en wordt o.a. gesteund door het VSB Fonds. In oktober 2012 wordt in Franekeradeel en Harlingen bij voldoende belangstelling als eerste een aantal vriendenkringen gestart voor jonge mensen met een beperking (leeftijd 14 – 17 jaar en 18 – 27 jaar). Voor de langere termijn en vraaggericht kan de deelnemersgroep verder uitgebreid kunnen worden.

Spreekt het idee van een vriendenkring je aan? Of vormt het vrijwilligerswerk als sleutelfiguur een zinvolle uitdaging?  Neem dan voor meer informatie of om je aan te melden contact op per mail met matties@deskule.nl of telefonisch 0517-397800

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!