Belangrijke dag sc Franeker!

0

(ingezonden) !!!! LET OP !!!! Maandag 4 februari a.s. is voor Sc Franeker een belangrijke dag, binnen de Algemene Ledenvergadering worden twee vragen aan de leden voorgelegd. In de eerste plaats de vraag of er overgegaan moet worden op het hanteren van één prestatieteam. Indien dit door een meerderheid wordt aangenomen resteert de vraag op welke dag, dat is het tweede besluit.

Wij zijn van mening dat rust binnen de club kan terugkeren door over te gaan op één prestatieteam. Grootste voordeel van één prestatieteam is dat de interne concurrentie en strijd ten einde komt en dat de kosten worden gehalveerd. Die gelden kunnen worden gebruikt voor o.a. het jeugdvoetbal en de accommodatie. Ook kan bij één prestatieafdeling een volwaardig en kwalitatief goed tweede elftal worden gecreëerd. Iets waar het op dit moment aan ontbreekt. 

Verder willen we met de omzet (die aanzienlijk hoger ligt dan de jaarlijkse bijdrage die wij nu krijgen) uit een eigen kantine de basis leggen aan herstel/ vernieuwing van de accommodatie. Op dit moment worden elke zaterdag kleedkamers gehuurd van de Trije om de teams te herbergen. Dit maakt dat we op dit gebied nu volledig afhankelijk zijn van externe partijen.

De te kiezen speeldag is, uit hoofde van de tendens die nu in (Noord) Nederland plaatsvindt, zaterdag. Deze tendens is binnen Sc Franeker ook waar te nemen. Tien jaar geleden werd er nog door vier teams op zondag gespeeld, tegenwoordig heeft de zondag-afdeling te weinig spelers om wekelijks met twee teams te acteren. Tal van fusies zijn Franeker al voorgegaan. Het meest recente voorbeeld kunnen we vinden in Bergum. ‘Een realistische keus, gericht op de toekomst, vinden de beide clubbesturen’. Waar het zondag steeds minder toekomstbestendig wordt, zal de zaterdag de te kiezen speeldag worden. ‘Zondag wordt meer een familiedag waar mensen zich minder bezighouden met amateurvoetbal’. En dan te bedenken dat tweede elftallen op zondag vaak spelen om 11 – en soms zelfs 10 uur. Het aantal zondag teams in Friesland wordt op dit moment hard minder. Dat betekent dat er steeds vaker buiten de provincie gespeeld moet gaan worden waardoor zondagvoetbal nóg minder aantrekkelijk wordt.

In het belang van de vereniging zouden zoveel mogelijk leden hun stem uit moeten brengen om zo een breed gedragen besluit te krijgen. Stem voor de speeldag waarvan jij denkt dat die het meest toekomstbestendig is voor onze club. Wij kijken met respect naar het verleden, maar met het vizier op de toekomst. Wij hopen voldoende richting te hebben gegeven om de club weer te laten bloeien. Laat je mening horen door te stemmen, tot maandag!

Inloop vanaf 19:00 uur in de kantine van de Trije

Stuurgroep SC Franeker

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!