Afsluitend concert VLAM op Burendag Oosterbierum

0

Zondag 30 september is Oosterbierum weer het toneel voor de jaarlijkse Burendag. Een programma dat start om 14.30 uur op de Kloostertuin met een korte viering vanwege de startzondag van het winterwerk. Om 15.00 uur staat voor iedereen de koffie klaar in It Mienskar en start de knobbeldobbelwandeltocht. Het aantal ogen van 2 dobbelstenen bepalen de post waar men kennis maakt met de bewoners, om vervolgens weer verder te wandelen naar de volgende post.

Bij terugkomst in It Mienskar kan men kennisnemen van de winteractiviteiten van alle clubs en verenigingen en kennismaken met nieuwe bewoners van Oosterbierum en Kloosterlidlum. Rond de klok van 18.00 uur mag men aanschuiven voor een gezamenlijke maaltijd gemaakt door dorpsbewoners en team Ype. Het afsluitend concert vind plaats om 19.30 uur  in de Sint Joris Tsjerke door saxofoonkwartet VLAM met afwisselend orgelspel door organisten Ulbe Tjallingii en Hilbrand Westra. Burendag is een initiatief van het Oranjefonds en Douwe Egberts. Meer info op www.oosterbierum.info

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!