Afscheid vrijwilligers uitvaartvereniging “De Laatste Eer”

0

Een van de gevolgen van de Corona epidemie is dat wisseling van de wacht moet worden uitgesteld. Dat was ook het geval bij de Oosterbierumer uitvaartvereniging.  In de volksmond wordt altijd nog gesproken van begrafenisvereniging en deze staan bekend als een van de gezelligste bijeenkomsten van het jaar. In vroeger tijden werd ooit eens verzocht om deze te houden bij volle maan. Men moest dan lopend terug naar huis en straatverlichting was voor 1950 zeer summier. Ook het niet gewend zijn aan alcoholische consumpties speelde mee bij deze vraag.

Voorzitter Sybe Andringa mocht tot 6 keer toe bloemen en cadeaubonnen uitdelen. Jappie de Groot was ruim 30 jaar grafdelver, Lieuwe Visser, Riemer Posthumus en Paddy Bergsma waren lange tijd drager, Hilly van der Schaar was ruim 40 jaar aflegster. Na ruim 44 jaar trouwe dienst nam ook Jappie Visser afscheid. Naast voorzitter en drager was hij als  bode  de contactpersoon naar de familie van de overledene. De scheidende vrijwilligers bedankten het bestuur en de collega’s voor de prettige samenwerking. “Een soms moeilijke, maar ook dankbare taak”, maar ook daaraan komt een einde. Gelukkig zijn er opvolgers zodat dit werk door kan gaan.

Bij de foto: Van links naar rechts: De scheidende vrijwilligers Jappie Visser, Jappie de Groot, Riemer Posthumus, Lieuwe Visser en Hilly van de Schaar.

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!