Actiegroep niet gerust op politiek voor bescherming Dreeslaantje!

0

Ingezonden: Dat de gemeente Waadhoeke plannen heeft om het Dreeslaantje in Franeker aan te pakken is bekend. Na de raadsvergadering van 14 juni is toegezegd dat de plannen opnieuw bekeken zullen worden en dat er rekening gehouden zal worden met de wensen van de bevolking. Ook is toen toegezegd dat er in de vergadering van 5 juli een tijdsplan zal worden voorgelegd hiervoor.

In de Franeker courant van 26 juni stond een berichtje dat er een werkgroep gevormd zal worden om een nieuw plan te ontwikkelen voor het Dreeslaantje cq het Gemeentepark. In deze werkgroep zouden dan 2 omwonenden, 4 mensen elders uit Franeker en 4 mensen elders uit de gemeente Waadhoeke moeten plaatsnemen als afgevaardigden van de bevolking om zo een breed draagvlak te creëeren. Als er zich meer mensen aanmelden zal er geloot worden.

Als actiegroep Dreeslaantje ( voorheen werkgroep Dreeslaantje) zouden we graag met één of twee mensen daarin plaats nemen. Niet op persoonlijke titel, maar als vertegenwoordigers van een groot aantal betrokken mensen (ondertekenaars petitie; volgers op Facebook). We hebben daarom afgelopen dinsdag een brief aan de wethouder en aan de gemeente gestuurd met de vraag of wij daarom rechtstreeks een plaats zouden kunnen krijgen i.p.v. via inschrijving en dan de kans lopen uitgeloot te worden. Donderdag kregen we als reactie dat de wethouder blij was dat we ons al aangemeld hadden maar er werd verder niet ingegaan op onze vraag om rechtstreeks een plaats te kunnen innemen.

Op de raadsvergadering van 5 juli werd door de VVD ook bij de wethouder aangegeven dat de Werkgroep (actiegroep) Dreeslaantje deel zou moeten uitmaken van de gemeentelijke werkgroep. Ondanks dit voorstel van de VVD en ondanks onze brief is de wethouder hier niet op in gegaan zodat er nog steeds een grote kans is dat wij als vertegenwoordigers van vele betrokken Franekers geen inspraak in de nieuwe plannen hebben.

We vragen ons nu af wat hier de reden van is. Zijn we te mondig? Is het toch de bedoeling dat het oorspronkelijke plan vrijwel ongewijzigd door gezet wordt?

De inschrijf termijn voor de gemeentelijke werkgroep valt wel op een ongelukkig moment, vlak voor de zomervakantie als veel mensen al weg zijn of op het punt staan te vertrekken en dus even met andere dingen bezig zijn.

En waarom kon er vlak voor de raadsvergadering van 14 juni wel snel gereageerd worden op de commotie rond het Dreeslaantje maar kon er nu niet meer op onze brief gereageerd worden?

Er wordt gezegd dat de gemeente “betrokken burgers” zoekt. Waarom dan niet direct aan ons als actiegroep Dreeslaantje gevraagd of wij zitting willen nemen? Daarbij wordt ook aangegeven door de wethouder dat het de bedoeling is een “breed draagvlak” te creëeren. Daarvoor willen ze wel onze hulp gezien de reactie van de wethouder op onze brief, maar -naar ons gevoel althans- niet onze mening.

Kortom wij zijn er niet gerust op dat de gemeente Waadhoeke ons Dreeslaantje nu wel wil beschermen!

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!