Actie Nederland schoon in wijk “Keningspark” *foto’s*

0

20 maart 2021 werd weer de actie Nederland Schoon gehouden.

Evenals voorgaande jaren werd dit initiatief opgepakt door Sonja van der Woude en Christine Wijkhuijs voor de woonwijk Keningspark Franeker onder het motto Fryslan Schoon. Zij zorgden er voor dat s’ morgens 09.30 uur de koffie met koek en fris voor de jeugd klaarstond om daarna om 10.00 uur met een groep van rond de dertig personen de wijk af te struinen naar afval. Keningspark, Keningstate, Th. De Grootstraat, Filosofenpad en een deel Dreeslaan werd afgestruind naar afval

Zoals verwacht was dat er in ruime mate, plastic, piepschuim, papier en ander afval maar ook mondkapjes, het nieuwe afval! Om circa 12.00 uur was iedereen weer terug en werden de volle zakken afval ingeleverd, sommige waren zo vol dat ze amper meer te sjouwen waren.

Met de actie hopen we dat de mensen inzien dat wat je meeneemt van thuis je ook thuis weer inlevert en niet achter laat in de natuur of op straat.

Foto’s en tekst zijn aangeleverd door dhr. M. van der Woude

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!