Academie van Franeker: Online College: Privatisering bouwtoezicht

0

Academie van Franeker: Online College:
Privatisering bouwtoezicht

Als gevolg van de maatregelen tegen de verspreiding van het Coronavirus zijn er tot nader bericht geen colleges van de Academie van Franeker te volgen in de Botniastins te Franeker. De Academie van Franeker geeft daarom een serie online colleges.

Op woensdag 24 juni a.s. vertelt Mr. dr. Annalies Outhuijse, advocaat bij Stibbe in Amsterdam, specialisatie bestuursrecht ons meer over de introductie van private partijen in het bouwtoezicht in 2022. Waar moeten we om denken?

Bouwveiligheid is voor iedereen belangrijk. Alle gebouwen zijn aan bouwregelgeving en bouwtoezicht onderworpen. Door een aantal bouwincidenten is het vermoeden ontstaan dat het gemeentelijk bouwtoezicht onvoldoende functioneert. De oplossing hiervoor wordt gezocht in de gedeeltelijke privatisering van het bouwtoezicht. Het huidige stelsel van bouwtoezicht zal in 2022 dan ook ingrijpend wijzigen. Aspecten zoals veiligheid, bruikbaarheid en energiezuinigheid van gebouwen zullen niet langer door het college van burgemeester en wethouders, maar voortaan door marktpartijen, zoals aannemers, architecten en adviesbureaus worden getoetst. Dit stelsel wordt werkelijkheid bij de inwerkingtreding van de ‘Wet kwaliteitsborging voor het bouwen’ in 2022.

In dit college worden het huidige en het nieuwe stelsel van bouwtoezicht besproken. Bij de beschrijving van het huidige stelsel wordt onder meer ingegaan op de diverse incidenten die plaatsvonden en de oorzaken daarvan. Bij de beschrijving van het toekomstige stelsel komen de kansen van dit nieuwe stelsel, maar tevens de risico’s aan de orde. Daarbij worden diverse eerdere ervaringen met privaat bouwtoezicht, in binnen- en buitenland, aangehaald.

Dit college, via het YouTube kanaal van de Academie van Franeker, is ook nu weer live te volgen. Namelijk op woensdag 24 juni 2020 om 20:30 uur. Tevens heeft u dan de gelegenheid om via WhatsApp vragen te stellen.

Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd dit online colleges live te volgen via het YouTube kanaal van de Academie van Franeker op woensdag 24 juni om 20.30 uur.

franekeractueel.nl