Academie opent met College over Verzilting

0

Academie opent het jaar met College over Verzilting door Prof Pier Vellinga

Na het succes van de luchtige zomeravondcolleges start de Academie van Franeker zijn eerste seizoen met wetenschappelijke publiekscolleges. Er zijn maar liefst 24 colleges in voorbereiding.

Op woensdag 7 november a.s. vindt om 20.30 uur een publiekscollege plaats over de invloed van de klimaatverandering op de verzilting van kustgebieden ver weg en in onze eigen regio. Professor Pier Vellinga is portefeuillehouder Klimaat en Water van de Waddenacademie en ook bekend als voorzitter van Urgenda. Verzilting, het steeds zouter worden van landbouwgrond, is wereldwijd een toenemend probleem en zal hèt onderzoeksspeerpunt worden van de Academie van Franeker.

Door klimaatverandering en de daardoor stijgende zeespiegelstijging krijgen steeds meer gebieden te maken met verzilting, ook in Nederland en zeker ook in Noordwest-Fryslân. In ons land wordt 125.000 hectare landbouwgrond langzaam zilter. Volgens deskundigen moeten honderden miljoenen hectares wereldwijd als te zout worden beoordeeld om gebruikelijke gewassen te laten groeien.

Professor Pier Vellinga is een autoriteit op het gebied van klimaat en water. Hij zal vanuit de thematiek van klimaatverandering en zeespiegelstijging een inleidende bespiegeling op het thema verzilting houden en laten zien wat er aan de hand is en hoe er aan verzilting onderzoek wordt verricht. Twee weken later komt over hetzelfe thema Prof Joana Salles van de Rijksuniversiteit Groningen aan het woord. Zij zal vertellen over haar onderzoek naar micro-organismen die gedijen in zilte bodems en hoe die micro-organismen gewassen kunnen helpen om zelfs in zoute grond te overleven.

De duur van de lezing is ongeveer een uur waarna er aansluitend gelegenheid  is voor het stellen van vragen. Het publiekscollege van 7 november a.s. start om 20.30 uur in de collegezaal van de Academie van Franeker, Breedeplaats 1 te Franeker.

Toegangskaartjes á €7 zijn verkrijgbaar bij Café De Doelen en een kaartje geeft recht op een glas fris, bier of wijn na afloop bij Café De Doelen. Aanmelden voor dit college is niet nodig. Bij grote belangstelling wijken we uit naar de naastgelegen Martinikerk.

Bijschrift Foto:  Prof. Pier Vellinga

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!