9 oktober 2019: mantelzorgcafé

0

Het Steunpunt Mantelzorg Waadhoeke organiseert op woensdag  9 oktober het Mantelzorgcafé, met als thema: Home Instead.
Dit mantelzorgcafé is bedoelt als ontmoetingsplek voor mantelzorgers, waar in een informele sfeer ervaringen en tips uitgewisseld kunnen worden.
Daarnaast is er een mantelzorg coördinator aanwezig die de mantelzorger van verdere informatie kan voorzien.

Het thema van het aankomende mantelzorgcafé is: Home Instead. Jannie krol is klant coördinator Home Instead  thuisservice Friesland Zuid-West. Zij gaat ons meer vertellen over de wijze waarop Home Instead thuisservice, individuele begeleiding, praktische hulp en persoonlijke verzorging  biedt  aan kwetsbare personen zodat zij langer veilig thuis kunnen blijven wonen.

Locatie: De Skûle Welzijn, Godsacker 35, 8801 LM Franeker
Het mantelzorgcafé is geopend van 9.30 uur tot 11.30 uur.

De toegang is, evenals de koffie en thee, gratis.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ignatia Veltman,

Steunpunt Mantelzorg Franekeradeel – De Skûle Welzijn, 0517- 393750, i.veltman@deskule.nl

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!