7 augustus a.s. de Ald-Meiers Partij in Hitzum

0

Op zaterdag 7 augustus a.s. organiseert de Commissie Ald-Meiers Partij van K.V. ‘De Eendracht’ i.s.m. Pieter Winsemius, alweer de 21e ‘Ald-Meiers Partij’ in Hitzum.

Helaas kan de Ald-Meiers partij niet op de manier doorgaan die u van ons gewend bent. Omdat het Coronavirus nog aanwezig is, dienen we de partij anders te organiseren. In verband met de capaciteit van het veld kunnen wij alleen bezoekers met een coronatoegangsbewijs ontvangen. Bezoekers  kunnen dit jaar alleen toegang krijgen tot het veld als ze volledig ingeënt zijn, een negatieve test van max. 24 uur oud kunnen laten zien, of een Corona-herstelbewijs hebben van max. 6 maanden oud.

Bezoekers die geënt zijn, kunnen een digitaal vaccinatiebewijs tonen via de CoronaCheck-app op de smartphone, welke te downloaden is via de verschillende app stores. Met de app kan een QR-code aangemaakt worden met DiGiD, welke bij de controle gescand wordt. Bezoekers die niet beschikken over een smartphone, kunnen hun vaccinatiebewijs thuis uitprinten via de website www.coronacheck.nl of door te bellen met telefoonnummer 0247-247247. Het ‘gele kaartje’ met daarop de vaccinatiebevestiging en/of het gele boekje zijn helaas geen geldig bewijs.

Bezoekers die nog niet beschikken over (volledige) vaccinatie kunnen zich laten testen bij een testlocatie. Info hiervoor is te krijgen www.testenvoortoegang.org. Via deze site kan een afspraak worden gemaakt. De gegevens van deze test kunnen ook ingevoerd worden in de CoronaCheck app. De testen via ‘testenvoortoegang’ zijn GRATIS!  Let op: 7 aug. geldig identiteitsbewijs meenemen!

Vindt u dit alles ingewikkeld, schroom niet iemand in uw omgeving even om help te vragen!

Graag  zien we als Comm. Ald-Meiers Partij dit bericht vermeld worden via uw media, in de eventuele sport- / toeristische agenda’s die door u gepubliceerd worden en natuurlijk zien we de schrijvende, fotograferende en filmende pers graag bij het evenement verschijnen.

De Ald-Meiers Partij mag zich rekenen tot de grote wedstrijden op de KNKB-agenda.

Samen met de Jong Famme Partij in Mantgum, het NK Dames van de KNKB en de Frouljus PC in Weidum behoort het tot de 4 wedstrijden die mee tellen voor de ‘De 4 Wimpels’. Fenna Zeinstra, Sjoukje Visser, Aukje van Kuiken en Sjanet Wijnia hebben deze onderscheiding inmiddels mogen ontvangen voor hun kaatsprestaties.

Er wordt gekaatst om waardevolle horloges. Voor de afdeling van het winnende partuur is er de fraaie wisselprijs: ‘De Sulveren Pong’. 

Het partuur van KV De Pripper – Workum (Nynke Kuipers, Naomi Wiersma en Gerde Lycklama à Nijeholt), de winnaar in 2019.

De aankleding van het veld en de sfeer rondom de wedstrijd dragen bij tot een onvergetelijke kaatsdag. Bij de prijsuitreiking zal een bekende Friese Mistery Guest de kransen omhangen. De winnaars maken daarna per Friese aanspanning een rondrit door het dorp.

We nodigen u van harte uit voor het bijwonen van de Ald-Meiers Partij op zaterdag 7 augustus te Hitzum -officiële ontvangst 9.00 uur |  korps 9.15 uur | aanvang wedstrijd 10.00 uur-

Voor informatie kunt u contact opnemen met: Hanne Kramer: Tel. 06-49812447 of via de mail: amp@hitzum.com

 

 

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!