60-jarig huwelijk echtpaar Meijer-Wiersma

0

Op maandag 27 april waren de heer en mevrouw Meijer-Wiersma uit Franeker 60 jaar getrouwd..

De heer Geert Meijer  is op 1 juni 1939 geboren  en mevrouw Trijntje (Tine)Wiersma kwam op 9 april 1938  ter wereld. Het was op de ijsbaan in Franeker, waar nu het mooie stadspark is, dat Geert en Tine elkaar leerden kennen. Beiden woonachtig in Herbaijum zodat ze elkaar veelvuldig zagen en de vonk oversloeg.

Op 27 april 1960 kwam het tot een huwelijk.

Geert kreeg een baan als melker-veeverzorger in Wieuwerd en daar was een woning bij. Tine werd toen huishoudelijke hulp bij de familie Arendz (de ouders van de acteur Jan Arendz)

De oudste twee kinderen, Gerrit en Durkje, werden in Wieuwerd geboren.

Na 4 jaar werd er verhuisd naar Ried waar Geert landarbeider en paardeman werd.Het was ook in Ried dat hun twee andere kinderen, Hinke en Afke, werden geboren. Inmiddels is de familie gegroeid met 8 kleinkinderen.

In 1990 verhuisden Geert en Tine met hun gezin naar Franeker en werkte Geert bij timmerfabriek Wester. Ze hoefden niet op zoek naar woongelegenheid want er was een woning beschikbaar die bij de Timmerfabriek hoorde. Tine maakte de kantoren schoon en dit deed ze ook bij de Friesland Bank.

Toen de timmerfabriek failliet ging kreeg Geert werk bij de gemeente Franekeradeel. Eerst als grafdelver en later in de groenvoorziening als maaier. Hij is nooit een dag zonder werk geweest.

Helaas kwam daar na 25 jaar een eind aan. Zijn knieën lieten het afweten. Al bijna zijn hele leven houdt Geert zich bezig met het fokken van konijnen en heeft hij al vele prijzen in de wacht gesleept.

Ook is hij 30 jaar bestuurslid geweest van de Konijnenfokvereniging Nut en Sport.

Daarnaast is hij graag bezig met bloemen. Hij heeft  12 jaar de kransen voor de PC verzorgd en ook voor diverse verenigingen. Een mooie tijd.

Inmiddels wonen ze al 45 jaar naar volle tevredenheid in hun knusse huis aan de Prins Clausstraat en hopen daar nog enige jaren te kunnen blijven wonen. Op een paar vervelende lichamelijke klachten na gaat het met de gezondheid goed.

De plannen om met elkaar feest te vieren waren al heel ver toen het coronavirus roet in het eten gooide.

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!