60-jarig huwelijk echtpaar Hamstra-Olivier

0

Vandaag, 2 augustus 2020 zijn de heer en mevrouw Hamstra – Olivier 60 jaar getrouwd.

Pier Hamstra is geboren op 15 augustus 1935 aan het Vliet in Franeker. Woonde in zijn kinder- en jeugdjaren ook aan  de Salverderweg en de Van der Bildtstraat. Trijntje Olivier is geboren op 30 juli 1933 in Huizum (Leeuwarden) en is op 9-jarige leeftijd met haar ouders en broers verhuisd naar Birdaard. Trijntje kwam in 1955 in Franeker wonen i.v.m. haar werk in de Psychiatrische inrichting.

Door een zus van Pier, die daar ook werkzaam was, leerden Pier en Trijntje elkaar kennen. Op 2 augustus 1960 zijn ze in het huwelijk getreden in Franeker / stadhuis en Christelijke Gereformeerde Kerk.

Ze gingen wonen in de Hottingastraat, waar 4 dochters en 1 zoon geboren werden.

In 1971 verhuisde het gezin naar de Prinses Beatrixstraat en vervolgens in 1990 naar de Bruorren Halbertsmastrjitte. Toen de kinderen inmiddels allemaal de deur uit waren, maakten ze de stap naar de Goudenregenstraat in Leeuwarden. Vanaf april wonen ze in een aanleunwoning in Tzum, dichtbij een dochter.

Pier was 40 jaar werkzaam als vertegenwoordiger en vervulde daarnaast vooral kerkelijk, maar ook maatschappelijk verschillende taken. Trijntje was het merendeel trouw in de zorg voor het gezin en de mensen om haar heen. In de loop der jaren zijn alle 5 kinderen getrouwd, zijn er 13 kleinkinderen geboren (waarvan 5 ook weer getrouwd zijn of een partner hebben) en hebben ze 6 achterkleinkinderen gekregen. Ze voelen zich rijk!

Hoewel er nu, door het ouder worden, verschillende lichamelijke beperkingen zijn gekomen, zijn ze samen dankbaar voor de goede dingen, de dagelijkse (thuis)zorg en zeker ook de steun, hulp en aandacht van de kinderen. In vertrouwen hopen ze verder te gaan.

foto: Joachim de Ruijter

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!