60 jaar getrouwd: Gerrit Sjirk Joustra en Geeske Pols

0

Op dinsdag 7 juni jl.  was het zestig jaar geleden dat Gerrit Sjirk Joustra en Geeske Pols elkaar het jawoord gaven in het gemeentehuis van Barradeel en in de Hervormde kerk te Sexbierum.

Gerrit, geboren te Easterein werkte als elektricien bij Landustrie en zou over een paar weken zijn dienstplicht gaan vervullen bij de Marine toen hij Geeske Pols voor het eerst zag en op slag verliefd werd. Dat was op Paasmaandag in 1958 toen veel protestantse jeugdclubs bijeen kwamen op een toogdag in Sneek. Het eerste afspraakje werd gemaakt en Gerrit stapte meteen bij Geeske ’s ouders in Sexbierum thuis over de drempel om zich bij hen bekend te maken. Geeske, toen nog 17 jaar zou hem ontmoeten bij de brug en was nogal verrast dat hij al bij haar thuis was. Daar was ze eerst niet zo blij mee, maar de kennismaking werd niettemin voortgezet en al gauw werden ze een verliefd stel.

Gerrit moest als korporaal  bij de Marine aan boord van Ms. De Ruijter naar Torquai en Gibraltar en toen werden er veel brieven over en weer uitgewisseld. Op 8 oktober 1960 werd hun verloving bekend gemaakt.  Geeske ging toen de opleiding tot gediplomeerd gezinsverzorgster volgen in Groningen in een internaat. Gerrit kwam daar met grote regelmaat op bezoek. Hij  ging na zijn diensttijd weer als elektricien aan de slag bij Landustrie en reisde door het hele land om onder meer gemalen te voorzien van elektrische systemen en Geeske werkte in Barradeel als gediplomeerd gezinsverzorgster in gezinnen die hulp nodig hadden bij ziekte van de vrouw des huizes.

Het verloofde paar maakte aan familie en vrienden bekend dat zij op 7 juni 1962 wilden trouwen. Het was een stralende zonnige en feestelijke dag.

Hun eerste woning was in Easterein en daar kwam ook hun eerste kind ter wereld, een zoon. Anderhalf jaar later verhuisden zij naar Hallum, waar Gerrit werkte bij de beschuitfabriek. Daar werd in 1964 een dochter geboren. Het jonge gezin verhuisde in het voorjaar van 1966 naar Franeker, naar een nieuwe woning aan de Prof. Andelastraat omdat Gerrit een baan aangeboden kreeg als elektricien bij de technische dienst van het Psychiatrische Ziekenhuis. In 1967 werd de jongste dochter geboren. Toen de kinderen al wat ouder waren volgde Geeske in 1973 de lijn van de ‘dolle mina’s’ en ging als geëmancipeerde vrouw weer part time werken als gediplomeerd gezinsverzorgster. Gedurende haar werkende jaren hielp zij talrijke gezinnen en ouderen in Franeker en de omliggende dorpen en was mantelzorger voor haar ouders.

Gerrit volgde ’s avonds cursussen en was actief bij de bedrijfsbrandweer van het Psychiatrisch Ziekenhuis. Hij was een van de eerst aanwezige brandweermannen bij de grote brand van Groot Lankum. Hij zette zich ook in als voorzitter van de kerkenraad van de Nederlands-Hervormde gemeente van Franeker.

In 1976 kochten zij een nieuwbouwwoning op het L.J.M. Beelplein. De kinderen groeiden daar op en vlogen uit om elders te gaan studeren. Eind jaren 80 kochten Gerrit en Geeske Joustra de Hasselter aak  ‘Hoop op Zegen’; een schip dat al sedert 1912 in eigendom was van de familie Joustra te Easterein. Er werd veel geklust aan woning en schip door het gezin en ook de ‘aanhang’ hielp daar vaak bij.  De zomervakanties werden aan boord van het schip  doorgebracht op de Friese meren en ook werd een paar keer deelgenomen aan Sail Amsterdam.  Ook gebruikte de YMCA het schip enkele weken als moederschip voor de schip-zeilkampen voor jongeren.  Als schipper was Gerrit dan weer jong met de jongeren.

Gerrit en Geeske Joustra zijn beiden nog fit en actief in de weer met tuin en schip en nog even verliefd als de dag waarop zij elkaar het jawoord gaven.

 

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!