30 januari presentatie plannen gemeentepark

0

Woensdag 30 januari presenteert de werkgroep ‘Gemeentepark’ de inrichtingsplannen van het gemeentepark aan publiek en gemeenteraad. Deze werkgroep werd in het najaar speciaal voor dit doel in het leven geroepen. Een ieder die geïnteresseerd is, wordt van harte uitgenodigd om bij de presentatie aanwezig te zijn. De reacties van de avond worden gewogen en wellicht verwerkt in de uiteindelijke plannen; hierover neemt de gemeenteraad later dit voorjaar een besluit.

Achtergrond
Het gebied ten westen van het gemeentehuis van Waadhoeke moest – na de sloop van de school en de bouw van de nieuwe raadzaal aan het gemeentehuis – opnieuw ingericht worden. Het oorspronkelijke inrichtingsplan veroorzaakte vorig voorjaar behoorlijk reuring. Vooral de voorgenomen kap van bomen naast het ‘Dreeslaantje’ stuitte op weerstand en er werd door een actiecomité een online petitie gestart.

Werkgroep
Naar aanleiding hiervan besloot de gemeenteraad dat plan te schrappen en een werkgroep te vragen een nieuw plan te maken. De werkgroep bestaat uit 12 personen, waaronder omwonenden, inwoners van Franeker, inwoners van de gemeente en leden van het actiecomité. Zij zijn bijgestaan door de groenspecialist van de gemeente en een landschapsarchitect.

Een plan met twee varianten
Er worden woensdag 30 januari twee varianten besproken. De werkgroep blijft verdeeld over het plan. Naar aanleiding van de reacties van de presentatieavond zal de werkgroep begin februari bepalen of de uitgangspunten van het plan met de twee varianten worden aangepast.

Vervolgproces
Later dit voor jaar is het aan de gemeenteraad om een keuze te maken tussen beide varianten van het inrichtingsplan. Dat doen zij – mede – aan de hand van de reacties die tijdens de presentatieavond naar voren komen.

Uitnodiging
Geïnteresseerden worden van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de presentatie van de plannen en hun mening hierover kenbaar te maken. De bijeenkomst is op woensdagavond 30 januari om 19.30 uur en vindt plaats in de raadzaal in het gemeentehuis in Franeker.

Foto Joachim de Ruijter

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!