23 september 2020: Provinciaal mantelzorgcafé PLUS

0

23 september 2020: Provinciaal mantelzorgcafé PLUS

Het Centrum Mantelzorg Waadhoeke organiseert op 23 september een Mantelzorgcafé PLUS, met als thema: “De familie vertrouwenspersoon GGZ”.

Dit mantelzorgcafé PLUS is bedoeld als ontmoetingsplek voor mantelzorgers van mensen met psychische kwetsbaarheid (problematiek) in de regio Noordwest Friesland, waar in een informele sfeer ervaringen en tips uitgewisseld kunnen worden.

Jettie Zijlstra vertelt over haar werk als familievertrouwenspersoon. Zij is er speciaal voor familieleden en naasten van ggz-cliënten. Naasten zijn mensen in de directe omgeving van de cliënt. Zoals partners, vrienden, buren, mantelzorgers, collega’s of (school)mentoren. Mensen kunnen ook     informatie en advies krijgen wanneer hun naaste niet in behandeling is. Meer informatie is te vinden op www.lsfvp.nl.

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met de Steunpunten Mantelzorg van Kearn Welzijn en Welzijn het Bolwerk.

Locatie: Nij Franjum, Marsum. (Vervoer een probleem? Wij denken graag mee.)
Het mantelzorgcafé PLUS is geopend van 19.00 uur tot 21.00 uur.

De toegang is, evenals de koffie en thee, gratis.

Aanmelden voor deze avond is verplicht.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ignatia Veltman,

Centrum Mantelzorg Waadhoeke- De Skûle Welzijn, 0517- 393750, i.veltman@deskule.nl

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!