100% BOB bij PC Franeker!

De gemeente Franekeradeel zet  in op activiteiten die jongeren bewust maakt van hun leefstijl en helpt om te komen tot een gezondere leefstijl.   Op 28 juli  zijn tijdens de PC nacht en 29 juli tijdens de PC jongeren aanwezig  van stichting  ‘Responsible Young Drivers’  om bezoekers bewust te maken over de gevaren van alcohol- en drugsgebruik in het verkeer. Met behulp van alcohol- en drugstesten zorgen zij ervoor dat jonge feestgangers weer veilig naar huis rijden. Zij die 100% nuchter zijn worden  beloond met een leuke gadget.

BOB-afspraak

Het jongerenteam van stichting Responsible Young Drivers (RYD) spreekt bezoekers aan over hun kennis en ervaringen met alcohol- en drugsgebruik in het verkeer. Met bestuurders wordt vervolgens de afspraak gemaakt om geen alcohol en drugs te nuttigen, zodat zij zichzelf en eventuele passagiers ook weer veilig naar huis kunnen rijden.

Beloning

De jonge bestuurders die na hun bezoek aan de (Pré) PC weer naar huis gaan, worden bij vertrek wederom door het RYD-team aangesproken en gevraagd een alcohol- en drugstest af te nemen. Indien zij inderdaad 100% nuchter zijn gebleven worden ze beloond met een leuke gadget. Voor ‘overtreders’ wordt een oplossing gezocht om toch veilig thuis te komen.

RYD

Om de doelgroep te bereiken werkt de gemeente samen met de RYD.  Dit vertaalt zich in  onder meer in de 100% BOB actie maar ook door middel van  verschillende preventie-activiteiten in het voortgezet onderwijs. Responsible Young Drivers is een stichting voor en door jongeren. Met de alcohol- en drugsactie hoopt RYD te voorkomen dat jongeren onder invloed achter het stuur stappen. Daarnaast willen zij jongeren kennis over alcohol en drugs in het verkeer bijbrengen en hen bewust maken van de gevaren hiervan. Een verkeersongeval is namelijk de meest voorkomende doodsoorzaak onder jongeren.

error: Bericht Beveiligd!