Voorleeswedstrijd Noordwest-Fryslân

0

Op woensdag 13 februari a.s. organiseert Bibliotheken Noord Fryslân de regiowedstrijd van de Nationale Voorleeswedstrijd in de Koornbeurs in Franeker. Kandidaten van 16 basisscholen uit de regio Noordwest-Fryslân nemen het tegen elkaar op voor een plekje in de provinciale ronde.

Strijd om provinciale plek
De deelnemers zijn tijdens de voorleeswedstrijd op school voorleeskampioen geworden en strijden op 13 februari vanaf 15.00 uur in de Koornbeurs in Franeker voor een plekje in de provinciale ronde. Het gaat om scholieren van 16 basisscholen uit Achlum, Bitgummole, Dronryp, Franeker, Harlingen, Menaam, Midlum, Sexbierum, St.-Annaparochie en Wjelsryp. De leerlingen lezen een door henzelf gekozen fragment voor uit een kinderboek.

Officiële jury

De presentatie van de voorleeswedstrijd is in handen van Hanneke Sinnema en Maureen van Meegdenburg, lees- en mediaconsulenten bij Bibliotheken Noord Fryslân. In de jury zitten wethouder Nel Haarsma van gemeente Waadhoeke, wethouder Hein Kuiken van gemeente Harlingen en lees- en mediaconsulent van de Bibliotheek Tjitske van der Velde. Tijdens het juryberaad kunnen deelnemers en bezoekers genieten van een voorstelling van kinderentertainer Ari C.

Provinciale ronde

Kinderburgemeester van de Waadhoeke, Piter Murk de Groot, zal de prijs uitreiken aan de voorleeskampioen van de regionale ronde op 13 februari. Deze winnaar van de regionale ronde van de voorleeswedstrijd mag door naar de provinciale ronde op 9 april in Theater de Skâns in Gorredijk. De provinciale winnaar mag Fryslân vertegenwoordigen in de landelijke finale op 22 mei 2019 in Schouwburg Amstelveen. 

Lezen is leuk!

De Nationale Voorleeswedstrijd is een initiatief van Stichting Lezen in samenwerking met de openbare bibliotheken. De betrokken organisaties willen met de wedstrijd een breed publiek laten zien dat voorlezen niet alleen belangrijk, maar vooral ook erg leuk is. De voorleeswedstrijd wordt financieel mogelijk gemaakt door Stichting Lezen en de provincie Fryslân.

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!